שליש מהרופאים לא ממליצים לנשים בהריון להתחסן -מה הם יודעים שהרופא שלך לא יודע

  • (פרופ שיינר – ההנחיות של משרד הבריאות הן הנחיות שנכתבו בדם (או בדמים.
  • פרופ שיינר – בניגוד למה שסיפרו לנו כשחיסנו אותנו החיסון שקיבלנו כילדים לא מחזיק
  • מראיינת – ילדי שחוסנו, היו צריכים לקבל חיסון נוסף כי אחרים לא מחסנים-לא הם צריכים לקבל חיסון נוסף  כי החיסון אינו יעיל
  •  בין הרופאים, 40% מחסנים למרות שהם חושבים שהחיסון מסוכן
  • בין הרופאים,
  • לגבי שפעת תופעות הלואי הן מאוד מאוד נמוכות

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.