גם אני דורש שקיפות בנושא חיסונים

#גם אני דורש/ת שקיפות בנושא החיסונים

#גםאנידורששקיפות #גםאנידורשתשקיפותשתפו בכל הכוח והצטרפו למאבק שקיפות בנושא חיסונים.

Posted by ‎גם אני דורש/ת שקיפות בנושא חיסונים‎ on Thursday, September 6, 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.