הגן המחוסן – מחקר מראה שהמחוסנים יותר מדבקים

מחקר מראה שאנשים שקיבלו את חיסון השפעת פולטים 630% יותר חידקי שפעת מאנשים שלא חוסנו

https://science.news/2018-01-30-flu-vaccine-bombshell-630-more-aerosolized-flu-virus-particles-emitted-by-people-who-received-flu-shots-flu-vaccines-actually-spread-the-flu.html?fbclid=IwAR0AvpzDChxPZzJPsDHoC7kFVjgm2NzCImxzieRJalXULMzm_PzWfH7uGls

Leave a Reply

Your email address will not be published.